Základní umělecká škola Svitavy
T. G. Masaryka 25a, 568 02 Svitavy
Ředitel školy:

Mgr. Karel Sax

Budova ZUŠ   

Zástupkyně ředitele:

Mgr. Milada Dvořáková

Hospodářka školy:

Drahomíra Němečková

Kontakt:

tel.: 461 534 312, 736 481 876
e-mail: sax@svitavy.cz


Počet žáků:

642
     Výuka na ZUŠ Svitavy probíhá ve třech oborech: hudebním, tanečním a výtvarném.

Základním posláním školy je vzdělávat žáky v oblasti umění podle osnov, učebních plánů

a dalších směrnic vydaných MŠMT.

     Při organizaci učebního procesu se vychází z vyhlášky č. 292 ze dne 14. 6. 1991

o základních uměleckých školách.

     Výuka se uskutečňuje ve třech budovách. Hlavní budova ZUŠ Masaryka 25a, v přízemí

budovy MÚ ve Svitavách a v pobočce ZUŠ v Březové nad Svitavou, která je ve správě

Městského úřadu Březová nad Svitavou.